28-Stare-miasto–2000–technika-rysunek-tuszem,-pastele