4-Marzenia–2012–fragment-technika-linoryt-punktowy